松風会 | Matsukazekai: Vrienden van Shofukan

Shofukan ontvangt geen structurele subsidies, zorgt voor een sluitende begroting bij elk van haar projecten en werkt uitsluitend met vrijwilligers. De afgelopen 11 jaar is Shofukan zo op eigen kracht zeer succesvol geweest in het aanbieden van focus en verdieping in de klassieke Japanse cultuur, op een unieke Japanse plek midden in Rotterdam. Daar zijn we natuurlijk bijzonder trots op, en we verheugen ons nog steeds in grote belangstelling uit binnen- en buitenland.

Voor het organiseren van activiteiten, het ontplooien van nieuwe initiatieven, vaste kosten als gebruik en onderhoud van de tuin, de ruimten in het pand en Senshin-an, kantoor- en organisatie  etcetera is de stichting echter afhankelijk van giften en sponsoring. Daarom hebben we ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan in 2015 de 松風会 (Matsukazekai) opgericht: de Vrienden van Shofukan. Zijne Excellentie de ambassadeur van Japan in Nederland, dhr. H. Inomata, is beschermheer en erelid van de Matsukazekai. Zijn inspiratie wordt gedragen door vele bekende en particuliere vrienden en bedrijven, die vriend zijn van Shofukan. Voor een relatief klein bedrag van €1,- per week bent u Vriend en steunt u jaarlijks de activiteiten van Shofukan. U krijgt daarvoor natuurlijk ook het nodige van ons terug. Voor bedrijven hebben we een speciaal lidmaatschap, met speciale aanbiedingen. Hieronder leest u meer.

Particulieren

Anders dan bij een gift, waartegenover van de Belastingdienst geen goederen of diensten mogen staan, wil Shofukan u voor uw sponsorbijdrage graag iets teruggeven. Als Vriend van Shofukan doneert u €1,- per week, oftewel €52,- per jaar, en steunt u daarmee het werk van Shofukan. U geniet dan de volgende voordelen:

  • u krijgt (per €52,-) een waardebon voor deelname door 1 persoon aan een workshop ikebana (bloemsierkunst), krijgskunst, of een chakai (thee-bijeenkomst) in Senshin-an
  • u ontvangt per e-mail de maandelijkse Nieuwsbrief van Shofukan

Shofukan is een culturele instelling die sinds 2010 bij de Belastingdienst is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, en sinds januari 2014 als Culturele ANBI. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling levert bij onvoorwaardelijke giften een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Particulieren mogen namelijk 1,25 keer het bedrag van hun gift aan Shofukan in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal €5000,- van de aan culturele instellingen gedane giften. Deze extra giftenaftrek kon voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Wilt u dus meer doneren, dan kunt u uw gift extra voordelig aftrekken voor de belasting (culturele ANBI-regeling). Maar u kunt ook afzien van bovenstaande voordelen en de €52,- per jaar als gift aftrekken voor de belasting.

Bedrijven

Voor bedrijven die Shofukan willen steunen, geldt dat bij de vennootschapsbelasting 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal €5.000,- van de aan culturele instellingen gedane giften. De niet-aftrekbare drempel van €227,- is vervallen. Ook is het toegestane totaalbedrag aan aftrekbare giften hoger. Het totaal aan aftrekbare giften mag in plaats van 10% nu maximaal 50% van de winst bedragen, maar moet wel onder de €100.000,- blijven.

Wanneer u met uw bedrijf lid wilt worden van de Matsukazekai, doneert u €1,- per dag oftewel €365,- per jaar. Als vriend van Shofukan steunt u zo direct al ons werk. Wil uw bedrijf meer doneren, dan kunt u deze gift extra voordelig aftrekken voor de belasting (culturele ANBI-regeling). Graag nemen wij contact met u op over de mogelijkheden.

Meer info

Wilt u Shofukan als particulier of bedrijf steunen met een gift of als lid van de Matsukazekai c.q. Vriend van Shofukan, neemt u dan s.v.p. via e-mail of telefoon 06-11300388 contact op met ons. Wij zullen u dan op maat nader informeren over de mogelijkheden. Uiteraard kunt u een gift of sponsorbijdrage desgewenst ook anoniem overmaken. Het IBAN-nummer is NL41INGB0005335446 ten name van Stichting Shofukan te Rotterdam.