ANBI-gegevens

Hieronder vindt u de wettelijk verplichte gegevens in verband met de culturele ANBI-registratie van de Stichting Shofukan:

RSIN

814220976

Contactgegevens

Shofukan
Charloisse kerksingel 32-14
3082 DB Rotterdam
info@shofukan.nl
06-11300388

Bestuurssamenstelling

Bestuurder-directeur: dhr. drs. J.J.P.H. van Nispen
Penningmeester: mw. T.J.A. van de Wetering

Naast het Stichtingsbestuur kent Shofukan een Raad van Toezicht.

Beleid

Shofukan is ten behoeve van haar activiteiten gevestigd in een uniek schoolgebouw uit 1929. De combinatie van het pand, de Japanse tuin, het traditionele Japanse theehuis Senshin-an en het aanbod maken Shofukan tot een uniek centrum in Europa. In doorlopende programmering worden dagelijks lessen, trainingen en cursussen van hoge kwaliteit bij Shofukan gegeven. Shofukan fungeert hier als katalysator, verzamelplatform en podium, waarbij succesvolle synergie ontstaat maar elke vereniging of individuele docent zelf contact met zijn of haar leerlingen onderhoudt. Alle activiteiten worden via verschillende kanalen aangeboden: internet en de web site, een e-maillinglist, flyers, kaarten en niet te vergeten mond-op-mond reclame. Momenteel kunnen de volgende disciplines worden beoefend: Japanse taal, kooklessen, ikebana, shodo, koryu bujutsu, Shinto-oefeningen, do-in en shiatsu. Gedurende het jaar worden evenementen georganiseerd, zoals exposities, lezingen, diners, workshops, seminars of themadagen, die eenmalig of in serie worden aangeboden. Shofukan werkt als het gaat om deze disciplines samen met vele leraren en instanties binnen en buiten Europa, maar in Nederland ook met de ambassade van Japan, de deelgemeente Charlois, de Nederlands-Japanse Vereniging en diverse instellingen in de wijk, zoals woningcorporaties, welzijnsinstellingen enzovoort. Daarnaast is er een goede samenwerking met onder meer het SieboldHuis in Leiden, de Japan-Rotterdam Business Club en Camera Japan.

Beloning

De Stichting Shofukan werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers. Dit geldt ook voor het bestuur, de directie en de Raad van Toezicht.

Doelstelling

De stichting Shofukan heeft ten doel: het uitdragen van de (klassieke) Japanse cultuur zowel nationaal als internationaal in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals het organiseren en faciliteren van lessen, trainingen, stages, seminars, lezingen, workshops, exposities, presentaties, evenementen en ontmoetingen; het onderhouden van de website www.shofukan.nl; alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn; en het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

Activiteiten

De activiteiten van Japans cultureel centrum Shofukan over de afgelopen periode kunt u vinden in het overzicht op Facebook en in ons nieuwsarchief.

Financiële verantwoording

Stichting Shofukan ontvangt geen structurele subsidies en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Fondsen worden gericht geworven om activiteiten, projecten en onderhoud te financieren met een sluitende begroting. De meest recente jaarrekening vindt u hier.