Comité van aanbeveling

De activiteiten van Shofukan worden ondersteund door een Comité van aanbeveling. Daarin hebben de volgende personen zitting:

  Dhr. T.S.J. Coskun, vm. portefeuillehouder Financien, Bewonersparticipatie en Kunst & Cultuur in de deelgemeente Charlois
  Dhr. E.P.E. Goverde, vm. voorzitter deelgemeente Charlois
  Dhr. prof. dr. W. van Gulik, emeritus hoogleraar Japanse taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Leiden
  Dhr. drs. S.J. van der Goot, honorair consul-generaal van Japan en algemeen directeur ABN Amro Rotterdam
  Dhr. K. Miyoshi, burgemeester van Seiyo-city, Shikoku, Japan
  Dhr. mr. J.J.N. Rost Onnes, vm. honorair consul-generaal van Japan en vm. concerndirecteur ABN Amro
  Mw. drs. K. Schiermeier, directeur SieboldHuis, Leiden
  Mw. drs. M. A. Wardenaar, directeur Magna Arte Communication, Amsterdam, vm. directeur Amsterdam – Japan 400 jaar