Shofukan en uw privacy

Shofukan, het Japans culturele centrum in Rotterdam, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Stichting Shofukan is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens die Shofukan verwerkt, zijn uw emailadres en – wanneer u ons deze heeft verstrekt – uw voor- en/of achternaam. Shofukan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij sturen u tweemaal per jaar (in voor- en najaar) per email de activiteitenkalender van het Japans cultureel centrum. Bij bijzondere evenementen wordt incidenteel ook een bericht naar u verstuurd. Shofukan verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van deze dienstverlening aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Shofukan gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Shofukan bewaart uw gegevens uitsluitend zolang u zelf aangeeft de activiteitenkalender te willen ontvangen.

Shofukan heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@shofukan.nl – dan verwijderen wij deze informatie.

U heeft krachtens de AVG het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account via de link onderaan onze berichten. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@shofukan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, MRZ en BSN zwart. Shofukan zal binnen enkele dagen op uw verzoek reageren.

Shofukan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact met ons op. Joris van Nispen is de functionaris gegevensbescherming van Shofukan, te bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina.