Organisatie

Bestuur

De Stichting Shofukan heeft een directeur/bestuurder, dhr.drs. Joris J.P.H. van Nispen. Hij en zijn echtgenote, mw. Tini J.A. van de Wetering, zijn de initiatiefnemers van het centrum en vormen het bestuur van de Stichting Shofukan.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Prof.dr. J.A. Stam (voorzitter) – emeritus hoogleraar Economie en Management in Pacific Azië, in het bijzonder Japan
Mw. F. Inoue – Principal Lecturer Japanese language and Cross Cultural Management, Area Manager Japan, China, and South Korea Hogeschool Rotterdam
Mw.drs. A. Masuhara, directeur AMU Mediation
Dhr. H. Brok – Managing Director Panasonic Biomedical Sales Europe BV
Dhr. H. Walgenbach – vm. directeur Museum Rotterdam, directeur Walgenbach Art & Books

Daarnaast heeft het centrum een Comité van Aanbeveling.

Financiering activiteiten

Het centrum ontvangt geen structurele subsidies en organiseert louter activiteiten met een sluitende begroting, waarvoor doelgericht fondsen zijn geworven. De Stichting Shōfūkan is bij de Belastingdienst geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor het voor bedrijven en particulieren aantrekkelijker is om donaties te doen, aangezien giften kunnen worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24374022. Het IBAN-nummer is NL41INGB0005335446 ten name van Stichting Shofukan te Rotterdam.